Den meningsfulde studiedokumentation på pædagoguddannelsen - Sektorprojekt for nye lærerplaner 2018

Project Details

Description

Ved implementering af nye lærerplaner og revideret dagtilbudslov formodes det, at en øget opmærksomhed og kvalificering af måden hvorpå der dokumenteres i pædagogiske praksis, kan bidrage til en stærkere opleves af meningsfuld dokumentation og positivt bidrag til evalueringsaktiviteter i daginstitutionerne.
Set i et uddannelsesperspektiv hvor de studerende dagligt arbejder med dokumentation af pædagogiske aktiviteter som knytter sig til deres studieprodukter, er det oplagt at udfolde de studerende opfattelse af en meningsfuld dokumentationsform, -indhold og – omfang. Ved allerede at styrke de studerendes dokumentationskompetencer, herunder italesættelse og praksis erfaring med meningsfuld dokumentation, i forbindelse med deres uddannelse, vil kvaliteten og relevansen af dokumentation i pædagogisk praksis kunne kvalificeres.
Short titleDokumentation på pædagoguddannelsen
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1831/12/18

Keywords

  • education