Den professionelle krop - En kropsfænomenologisk tilgang til idrætsundervisning på Læreruddannelsen

Project Details

Description

Idrætsstuderende på læreruddannelser tillægger mestring af egenfærdigheder stor værdi for deres evne til at kunne undervise i idræt. Laboratoriet har til hensigt at undersøge, hvordan vi kan rykke ved de studerendes fagforståelse fra idrætsudøver mod idrætslærer. En åbenhed over for de studerendes kropsligt levede og eksistentielle dimensioner i idrætsundervisningen kan danne grundlag for idrætspædagogiske og -didaktiske refleksioner, og dette afsæt kan muligt rykke ved forståelsen af at være idrætslærer. Med inspiration fra fænomenologien laver de studerende beskrivelser af deres kropslige oplevelser af idrætsundervisningens indhold, mål, undervisningsformer og evaluering med henblik på at disse dels kan gøres til mulige oplevelser og erfaringer for andre, og dermed virke orienterende i forhold til hvad det vil sige være at idrætsunderviser.
Short titleDen professionelle krop
StatusFinished
Effective start/end date01/06/2101/06/22

Keywords

  • teacher education