Project Details

Description

Undervisning i tal og regning er helt centralt for god matematikudvikling. Ny dansk forskning har vist, at der er en sammenhæng imellem 3., 6. og 8. klasse elevers regnestrategier og deres generelle matematikkompetencer. Men de nærmere årsagssammenhænge er endnu ikke belyst.
I projektet har vi fokus på udvikling af fleksible adaptive regnestrategier målrettet elever i 3. og 7. klasse. I samar-bejde med Trygfondens Børneforskningscenter vil vi udvikle en intervention med fokus på tal og regning.
Interventionen udvikles i samarbejde med lærere i praksis, afprøves i en pilotundersøgelse inden forventet RCT-undersøgelse.
StatusActive
Effective start/end date01/02/2430/11/27

Collaborative partners

  • TrygFondens Børneforskningscenter (Joint applicant) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching