Det entreprenørielle bachelorprojekt

Project Details

Description

Projektets formål er at skabe et læringsdesign, der stimulerer lærerstuderende til at bruge processen omkring bacheloropgaven til at skabe nye og konkrete innovationer i skolen. Og til at skabe sig en profil som frontmedarbejdere i innovation.
Undervisnings- og læreprocessen omkring FAGET bacheloropgaven er omkring 9 måneder. Som det er nu, skriver de studerende typisk en "akademisk" opgave, som kun bliver læst af censor og eksaminator - og derefter glemt. Tænk hvis de studerende fremover kan udvikle noget nyt og brugbart for folkeskolen - mens de lærer. Tænk hvis de studerende kunne udvikle sammen med lærerne i skolen og være ressourcer for de udviklingsbehov, som konkrete lærere på konkrete skoler har - men dårlig har tid til at udvikle på. Tænk hvis faget Bacheloropgaven kan få en entreprenøriel dimension.
Vores pointe er, at der er ressourcer og potentialer omkring de studerendes arbejde med bacheloropgaven, som ikke bliver brugt godt nok. Det vil vi gøre noget ved.
Projektets læringsdesign vil være et udformet som et konkret kursusforløb for Den entreprenørielle Bachelorpgave. Kurset vil være designet således, at lærerstuderende og lærere sammen får erfaringer med entreprenørielle læreprocesser, der styrker dem som entreprenørskabsundervisere i skolen. Kurset rummer således både uddannelse af lærere (bacheloropgaven) og efteruddannelse af lærere i skolen
StatusFinished
Effective start/end date01/06/1631/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching