Det oplevede indeklima

Project Details

Description

”Det oplevede indeklima” er et forskningsprojekt, som undersøger studerendes oplevelse og dermed resulterede adfærd i forhold til forbedre indeklima i deres klasselokaler.

Projektet tager udgangspunkt i en komparativ analyse af de studerendes oplevelse af indeklimaet, når de arbejder med deres projekter i et undervisningslokale med plads til ca. 100 studerende. Det undersøges, hvordan de studerende oplever indeklimaet i to forskellige situationer. Første situation er, når de studerende ikke ved, hvordan ventilationsanlægget virker og ikke er bevidste om, hvad de selv kan gøre for at optimere indeklimaet. Anden situation er, når de studerende har fået information om, hvordan ventilationsanlægget virker og er blevet bekendt med, hvordan de selv kan være med til at optimere indeklimaet i lokalet.

Key findings

indeklima
StatusFinished
Effective start/end date03/02/2015/01/21