Project Details

Description

En projektgruppe bestående af repræsentanter fra samtlige grunduddannelser har udviklet to talent-tilbud i 2017 samt et idekatalog til implementering.

Som studerende ved University College Lillebælt er det muligt at dygtiggøre sig indenfor et specifikt emne eller særligt felt indenfor sin uddannelse ved at tage et talentforløb som supplement til den ordinære uddannelse (BEK nr 597; Talentbekendtgørelsen i UCL).

Der kan ansøges om at tage enten et professionsrettet talentforløb eller et akademisk rettet talentforløb.

Det professionsrettede talentforløb:
Det professionsrettede talentforløb er kendetegnet ved, at den studerende gennem selvstudier fordyber sig i et særligt afgrænset og udviklingsorienteret interesseområde af professionsudøvelsen med tilknytning til praksis.
Den studerende definerer selv forløbets karakter og problemstilling. Det afgørende er, at professionsudøvelsen er i fokus og at problemstillingen har tilknytning til praksis.

Det akademisk rettede talentforløb:
Det akademisk rettede talentforløb er kendetegnet ved, at den studerende indgår i igangværende professionsrelevante udviklings- eller forskningsarbejder. Forløbet kan give indsigt i, hvordan der kan arbejdes med at udvikle og formidle ny viden indenfor et specifikt område af professionen.
Den studerende er selv med til at udforme forløbets karakter ud fra egne ønsker og eksisterende muligheder. Den studerende kommer til at arbejde sammen med akademiske medarbejdere og får viden om forskningsmetoder og kendskab til, hvordan ny viden skabes og omsættes.

5 ekstra ECTS-point:
Det kræver en ekstraordinær arbejdsindsats svarende til ca. 3 ugers fuldtids studieaktivitet at gennemføre et talentforløb. Det kræver, at den studerende selvstændigt tilrettelægger og gennemfører forløbet ved siden af den ordinære undervisning/studieaktiviteter/praktik/klinik. Der gives ikke merit for andre studieaktiviteter eller ordinære prøver.
Der tildeles 5 ekstra ECTS-point for at gennemføre og bestå et talentforløb ved UCL. De ekstra ECTS-point tilskrives eksamensbeviset ud over den ordinære uddannelses ECTS-point og karakteren for prøven samt resumeet fra opgaven vil fremgå af eksamensbeviset.


Short titleTalentforløb
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1731/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching