Det tværprofessionelle i en sundhedsfaglig kontekst

Project Details

Description

Som led i lektoranmodning udføres et projekt som har til formål at bidrage med viden om hvorledes tværprofessionelle kompetencer tilegnes under uddannelse til sygeplejerske og hvordan det potentielt kan forbedres. Projektet ønsker at belyse hvordan SFH’s forskellige udbudssteder arbejder med kravet om, at sygeplejerskestuderende tilegner sig tværprofessionelle kompetencer og i hvilket omfang der undervises/trænes/øves i tværprofessionelt samarbejde i løbet af uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. Projektet vil sammenligne VIA´s initiativer med UC Lillebælts for derved at belyse eventuelle forskelligheder og muligheder, med forbedring for øje. Det vurderes at projektet kan karakteriseres som eksperimenterende udviklingsarbejde, da formålet med projektet er at frembringe nye eller forbedrede initiativer der berører udvikling af tværprofessionelle kompetencer hos sygeplejerskestuderende.
StatusFinished
Effective start/end date15/09/1401/10/15