Dette burde skabes i jeg-form

Project Details

Description

En undersøgelse af det journalistiske jeg

Key findings

Vi vil frembringe en viden om hvordan og hvornår jeg-formen er relevant i journalistik.

Vi holder fokus på de traditionelle journalistiske formater og genrer og vil derfor ikke granske de grundlæggende subjektive formater såsom essay, opinion og anmeldelse. Det er en undersøgelse af det journalistiske jeg i kerne-journalistiske genrer såsom reportage, feature og portræt.

Den opnåede viden om anvendelsen af et journalistiske jeg skal bringe os frem til en metode til at undervise i jeg-formen. Dette skal styrke de studerendes muligheder for og evner til at arbejde journalistisk med jeg-form.
Projektet vil ligeledes udmønte sig i en akademisk artikel, der trækker på erfaringerne og resultaterne fra projektet. Vores projekt vil således både
skabe værdi for branchen samt for journalistik-uddannelserne på DMJX.
StatusFinished
Effective start/end date03/08/2031/12/22

Keywords

  • Media, communication and languages

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.