Diætetikkens væsen og uvæsen - En filosofisk kritik

Project Details

Description

Emnet for afhandlingen er, som titlen afslører, diætetikkens væsen og uvæsen. Afhandlingen har karakter af en filosofisk kritik af en dystopisk tendens ved den klassiske diætetik. Det er således om denne tendens, afhandlingens problemstilling, hovedtese og argumentation kredser. Dens problemstilling lader sig formulere som følger: Hvordan kan diætetikkens væsen, der indbefatter velmenende intentioner om at berige livet ved at bidrage til menneskets sundhed, slå om i et uvæsen, der forarmer menneskelivet? Hovedtesen er her, at diætetikken ifølge sit opdrag involverer foregribelse af sundhed og bemestring af levemåden, men at diætetikkens væsen kan karakteriseres som en fordøjelsesfilosofi med en iboende tendens til at slå om i et uvæsen, der i en umættelig hunger efter helse og med en overvældende detaljerigdom og detaljeringsgrad kan føre til en ubehersket beherskelse af levemåden, der potentielt forgriber sig på andre og vigtigere områder af livet end dem, der kan gøres op efter sundhedens målestok.
Afhandlingens hovedanliggende afgrænser sig til en undersøgelse af denne tendens inden for den klassiske diætetiks horisont. Fremstillingsteknisk er afhandlingen udformet som ét langt argument for hovedtesen; dvs. som en tankerække der læse- og analysestrategisk udfoldes gennem en konfigurerende filosofisk læsning, der primært finder sin næring i en række tekster af Hippokrates (460-ca. 375-351 f.v.t.) – retteligt: Corpus Hippocraticum – og lægefilosofferne Galen (ca. 129 til ca. 200 ) og Avicenna (Abu Ali al-Husayn ibn ’Abdallah ibn Sina, 980-1037), der kan karakteriseres som den klassiske diætetiks tre kongetænkere.
Fremgangsmåden lader sig fatte som en dissekerende dystopisk tendenskritik, hvis perspektiv på visse punkter – men ikke in toto – er inspireret af Ernst Blochs filosofi.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/0920/03/14

Keywords

  • health