DialogZumba

  Project Details

  Description

  Etablering af filosofi forum benævnt "DialogZumba" på Campus Storstrøm i samarbejde med studenterpræsten og en studievejleder kollega. Visionen var, at vi mødtes - studerende - ansatte som havde lyst til at gå i dialog om livets store spørgsmål og alle deltagere var på lige fod. Alle skulle være medskabere og selv komme med input til temaer. Dette tiltag var tiltænkt som et fastholdelses tiltag.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1001/08/11

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.