Didaktisk brug af læringsplatformen med særlig fokus på elevernes progression - Halsnæs Kommune

  Project Details

  Description

  Kompetenceudviklingsprojekt for lærere, pædagoger og ledere på skolerne i Halsnæs Kommune. Projektets hovedfokus er et uddannelsesforløb for 30 ressourcepersoner, der bliver klædt på til at kunne vejlede kolleger om didaktiske overvejelser og refleksioner i forbindelse med brug af læringsplatformen. Derudover deltager alle lærere og pædagoger i korte workshops om bl.a. taksonomier, progression og evaluering. Sideløbende har skolernes ledelser deltaget i et valgmodul om kvalitetstyring og evaluering i folkeskolen på Diplom i ledelse. Projektet er finansieret af A. P. Møller Fondens folkeskoledonation.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/1731/12/18

  Keywords

  • learning, educational science and teaching

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.