Didaktisk udviklingslaboratorium (to forløb - GK1 forår 2023 og SK1 efterår 2023)

Project Details

Description

De to forløb med "Didaktisk udviklingslaboratorium" løber i hhv. foråret 2023 (GK1) og efteråret 2023 (SK1)."Didaktisk udviklingslaboratorium" hører under delprojektet "Professionsrettede handlekompetencer" (2022) som del af omstillingsprogrammet "Mere og bedre undervisning".

Vi er som deltagende undervisere allokeret med 40 timer til hvert forløb.

Forløbene består begge af:

3 workshops, hvor deltagerne fra et semester videndeler, inspirerer hinanden og sammen kvalificerer undervisning, der understøtter professionsrettede handlekompetencer.

Prøvehandlinger i egen undervisning, som beskrives og videndeles.

Subvisionsforløb med makker.

Nærmere beskrivelse af de to forløb med "Didaktiske udviklingslaboratorium" findes i Teams under "IPU-fælles". Se links nedenfor.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/2320/12/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching