Differentiering i kulturanalytisk perspektiv

  Project Details

  Description

  Projektet tager afsæt i et feltarbejde, der studerer differentiering i klasserummets sociale praksis. Målet med undersøgelsen er at belyse de grundforudsætninger som den mere synlige og tilrettelagte differentieringspraksis i skolens undervisning sker ud fra. Meningen hermed er at skabe viden, som kan indgå i læreres arbejde med at udvikle en differentierende praksis, der åbner for deltagelsesmuligheder for børn med forskellige forudsætninger og behov.
  Under feltarbejdet er der stillet skarpt på, hvordan differentierende processer forløber i skolens kontekst. Der spørges til: Hvordan skabes, udøves og forhandles elevpositioner i og udenfor undervisningen? Og hvordan de forskelle, som tilskrives mening og som får betydning for de differentierende processer bliver til gennem den daglige praksis i klasserummet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/1431/12/15

  Keywords

  • culture
  • community
  • social work
  • field work
  • public school
  • social exclusion