”Digiex” Udvikling af K2-delprøve udformet som Multiple choice test i ny pædagoguddannelsen i VIA og UCN

Project Details

Description

I forbindelse med den ny pædagoguddannelses studieordningsudvikling er det fastlagt gennem studieordningens nationale del , at grundfaglighedens K2 prøve delvist skal udprøves gennem anvendelse af Multiple choise Questions (MCQ).

En prøveform der inkludere en MCQ er ny og ukendt i pædagoguddannelsen, men er valgt delvist prøvegrundlag, idet kompetencemålet i høj grad inviterer til udprøvning af vidensmål. Den nationale gruppe, der har udarbejdet grundlag for den samlede prøveordning i ny pædagoguddannelse, har anbefalet, at der igangsættes et udviklingsarbejde, der kan sikre kvaliteten af testen således, at der både er validitet i bredde og dybde. Validitet i dybden sikres gennem overvejelser over, hvordan spørgsmålene stilles og hvilke svarmuligheder, der gives.
VIA og UCN igangsætter et tværinstitutionelt udviklingsarbejde efteråret 2014.

Udviklingsarbejdet skal føre frem til følgende produkt:

• En konkret MCQ-test som delprøve 1 i grundfaglighedens K2 prøve
• At kunne gennemføre testen digitalt – for første gang februar 2015
• Afdækning af hvilke grundfaglighedens K2 videns- og færdighedsmål testen kan udprøves i denne delprøve
• Beskrivelse af de konkrete rammer for afholdelsen af prøven – økonomi og teknologi
• Afdækning af hvilke administrativ og it- supportmæssig behov, prøveformen medfører og som skal imødekommes
• 4 spørgsmålssæt til testen således der kan afholdes både en prøvetest og selve prøven. Spørgsmålssættene skal såvidt muligt afspejle den afholdte undervisning (?) og en vis dybde – herunder kan der anvende filmsekvenser, billeder m.m.

StatusFinished
Effective start/end date06/10/1430/03/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • VIA University College (Project partner)

Keywords

  • evaluation