Digital forretningsudvikling til Billunds turisterhverv

Project Details

Description

Forløbet giver mulighed for at arbejde med interne og eksterne digitale arbejdsgange, sonline salg og branding samt sikre det fortsatte eksistensgrundlag i den nye virkelighed med Corona.
Med 3 fysiske og 4 halve webinardage samt sparring undervejs, kommer I til arbejde med jeres digitale kommunikation, markedsføring og
forretningsudvikling. I vil blive inddelt i netværksgrupper og der vil blive oprettet en fælles Facebookgruppe, hvor I sammen kan interagere og dele indhold samt idéer med hinanden.
Gennem forløbet planlægges 1:1 sparring tilpasset jeres behov. Vores dygtige konsulenter arbejder tæt sammen jer, og sammen finder I de områder i virksomheden, hvor digitale tiltag kan være medvirkende til, at I bedst muligt tilpasser jer denne nye virkelighed. I netværksgrupperne møder I andre fra branchen, og her vil videndeling og erfaringsudveksling være nøgleordene. Der vil blandt andet blive arbejdet med trends i branchen, sociale medier, fortælling af den gode historie samt brug af billeder og videoer til præsentation af jeres produkter og services.
Short titleDigital Ledelseskultur
AcronymDLK
StatusFinished
Effective start/end date01/12/2031/12/21

Collaborative partners

  • Dansk Kyst- og Naturturisme
  • (lead)
  • VisitBillund
  • Billund ErhvervsFremme