Project Details

Description

Formålet med udviklingsprojektet ”Digitalt kompetenceløft gennem læringscirkler” er dels at øge underviseres viden om digitalisering og dens betydning inden for eget uddannelsesområde, og dels at løfte underviseres it-didaktiske kompetencer for mere kvalificeret at kunne inddrage digitale indholdselementer og anvende digitale teknologier i egen undervisning. Herigennem styrkes grundlaget for at de studerende kan forstå, anvende og forholde sig kritisk til digitale teknologier samt de potentialer og dilemmaer digitaliseringen medfører.
Projektet tilpasser og afprøver en eksisterende metode til kollegial og praksisnær kompetenceudvikling (læringscirkler), som kombineres med tilvejebringelsen af en digital ressourcesamling. I projektet redigeres eller udvikles en række materialer, som kan kobles til undervisernes kompetenceløft og til udvikling af uddannelsernes faglighed, og der tilrettelægges en række praksisnære udviklingsaktiviteter, hvor deltagernes arbejde med stoffet og anvendelse af det lærte i egen undervisning kvalificeres gennem it-didaktisk sparring og vejledning.
I følgeforskningen undersøges følgende:
• hvordan oplever facilitatorer og deltagere værdien af den digitale ressourcesamling
• hvordan afvikles og understøttes læringscirklerne bedst, så der sikres progression i arbejdet i de enkelte cirkler
• hvilke forhold er der i organiseringen og i den omgivende organisation og kultur, som evt. udfordrer konceptet.
• undervisernes læringsudbytte og de studerendes oplevelser af de nye undervisningsdesigns
StatusActive
Effective start/end date01/02/2031/12/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching