Digital konceptudvikling for appen MinSundhed.

  • Jensen, Søren Tapdrup (Principle researcher)

Project Details

Description

Samarbejde med minsundhed.dk om deres app MinSundhed, hvor de studerende skulle omsætte indsigter til koncepter og udarbejde prototyper, på baggrund af kritiske vurderinger af indhold og funktioner.

Løsningerne blev præsenteret for et dommerpanel af 3 ansatte i minsundhed.dk
StatusFinished
Effective start/end date21/10/1921/10/19

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.