Digital kreativitet i en eksperimenterende praksis - med Future Classroom Lab som læringslaboratorium

  Project Details

  Description

  Fokus er rettet mod at belyse, hvorledes der i en pædagogisk praksis kan arbejdes med samarbejde og læringsfællesskaber, innovation og entreprenørskab med inspiration fra forestillingen om det 21. århundredes kompetencer (http://info.21skills.dk/). En særlig fokus er rettet mod udvikling af det tværfaglige samarbejde med fagene matematik og science som omdrejningspunkt.
  I relation til undervisningsforløbet designes et praksisnært udviklingsarbejde, der har til formål at undersøge, hvorledes der kan arbejdes med fag, digital teknologi og kreativitet i en eksperimenterende praksis.
  I alt deltager 20 elever på 7. og 8. klassetrin fra Vesterbro Ny Skole samt deres lærere. Forløbet afvikles i Future Classroom Lab over tre uger. Lærerne (matematik og naturfag) deltager sammen med eleverne. Fra Future CLassroom Lab deltager Martin Thun Klausen, og fra Videreudannelsen deltager Ole Christensen.

  Key findings

  I udviklingsprojektet belyses følgende undersøgelsesspørgsmål:
  Hvad kendetegner elevernes læringsforudsætninger?
  Hvorledes arbejdes der med kreativitet, skabende virksomhed og digitale ressourcer i en faglig praksis, jf. de fire virksomhedsformer og zonetænkningen i Future Classroom Lab?
  Hvilke positioner udvikles undervejs i undervisningsforløbet (elev-elev, elev-lærer)?
  Hvilken teknologiforståelse og –brug udvikles over tid?

  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/1802/07/18

  Collaborative partners

  • University College Capital
  • CFU København (lead)

  Keywords

  • innovative teaching