Digital projektdidaktik i de frie grundskoler

Project Details

Description

Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler er et forsknings- og skoleudviklingspro­jekt, der skaber rammer for udvikling af lærernes kompetencer, af undervisningen og af skolens organisering over to år.

I projektet samarbejder lærere, ressourcepersoner, ledelse og eksterne konsulenter om:

- Udvikling af en inkluderende projektdidaktik understøttet af digitale læremidler –
konkret gennemføres 1-2 projektforløb og 2 mindre forløb pr. halvår
- Opbygning af en ’eksempelbank’ for digitale projektforløb
- Udvikling af rutiner for videndeling og intern kompetenceudvikling
- Vurdering, indkøb og strategi for it og digitale læremidler
- Refleksion over den fælles udviklingsledelse af skolen
- Analyse og udvikling af skolens it-didaktik, læreplaner og værdigrundlag
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1530/06/17