Digitale kreative fællesskaber - tilknyttet udviklingsprojekt

Project Details

Description

Målet med udviklingsprojektet er at udvikle pædagogiske redskaber, der kan kvalificere arbejdet med digitale pædagogiske miljøer i SFO’er og klubber. Mange pædagoger oplever, at børn/unge er meget optaget af de digitale miljøer (games, E-sport, sociale platforme, kreative platforme). Således tilbyder det digitale rum særlige muligheder i forhold til motivation, udvikling og læring. På den anden side, er mange pædagoger også usikre i forhold til, hvorledes det digitale kan anvendes posi-tivt i pædagogisk praksis. I nogle institutioner laves regler for, hvor meget børnene må spille. Eller også forbydes brug af computer periodevist. Andre steder opfattes det digitale rum som børnenes frirum, hvor idealet er mindst mulig voksen-indblanding. Sådanne eksempler peger på, at det digi-tale rum udgør en vedvarende udfordring i pædagogisk praksis. I nærværende udviklingsprojekt kvalificeres arbejdet med det digitale og der udvikles forskellige modeller for, hvordan de digitale miljøer kan understøtte det pædagogiske arbejde med at skabe motivation, udvikling, trivsel, læring, inklusion og fællesskab. Udviklingsprojektet er finansieret af BUPL.
StatusActive
Effective start/end date01/12/1901/01/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • aesthetics, design and media