Digitale prøveformer

Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge og udvikle metoder og muligheder samt undersøge krav og implikationer ved at omlægge traditionelle eksaminer til digitale, med fokus på både sammenhængen mellem undervisning og evaluering og på implementering i uddannelserne.

Målet er at udvikle nye metoder, arbejdsgange og processer i forberedelse, afvikling og vurdering af eksaminer i mindst 4 af de 6 professionsbacheloruddannelser i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole.

a) Indsamling af eksisterende viden om metoder, muligheder, begrænsninger, krav og impli-kationer (både pædagogisk, teknologisk, organisatorisk og økonomisk) ved at omlægge traditionelle eksaminer til digitale. Der udarbejdes et ”katalog” over eksisterende digitale prøveformer og en beskrivelse af en vifte af muligheder for nyudvikling.

b) Udvikling og afprøvning af metoder, arbejdsgange og processer i forberedelse, afvikling og vurdering af eksaminer, herunder undersøgelse af mulighederne for syner-gi/genanvendelse på tværs af uddannelser.

c) Anbefalinger til implementering af digitale prøveformer i lokale studieordninger i mindst 4 af de 6 professionsbacheloruddannelser i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole og evt. i tvær-gående valgmoduler.
StatusFinished
Effective start/end date05/08/1331/12/14

Keywords

  • education