Digitaliseret borgerservice

  Project Details

  Description

  Kravene om digital selvbetjening vil stige i de kommende år, og det stiller nye og store krav til medarbejderne i kommunernes borgerservicecentre, idet digitaliseringen indebærer, at borgerservice bevæger sig væk fra traditionel ansigt-til-ansigt borgerbetjening hen imod en højere grad af selvbetjening, vejledning og oplæring.
  Projektet undersøger kompetencekrav til fremtidens borgerservicemedarbejder, og hvilke metoder til understøttelse af digital selvbetjening for borgere, der møder op med behov for medbetjening.
  StatusFinished
  Effective start/end date19/08/1330/09/14

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Københavns Kommune (Project partner)

  Keywords

  • municipalities
  • case studies
  • digitalization
  • field work
  • innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.