Digitalisering af pædagoguddannelsen. Modul 5 - Samskabelse og medborgerskab, pilotprojekt på pædagoguddannelsen i Randers

Project Details

Description

Centralt i modul 5 er pædagogisk viden og handlekompetence omkring samskabelse og medborgerskab. Det er også en del af modulets indhold, at de studerendes viden bringes i anvendelse i et konkret praksisforløb med fokus på samskabelse med relevante parter og udvikling af pædagogiske miljøer og aktiviteter. Modulet løber henover december 2014 og januar 2015, og begge hold på pædagoguddannelsen i Randers deltager i pilotprojektet.

Ideen i pilotprojektet er, at det konkrete praksisforløb og samskabelsesprocessen med relevante parter foregår digitalt og online. De studerende skal i pilotprojektet øve deres digitale handlekompetence ved at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere et samskabelsesforløb sammen med deltagere fra professionen online. Konkret arbejder de studerende sammen i grupper. Hver gruppe har en blog, der er mediet for deres samskabelsesprojekt. Hver gruppe er også tilknyttet en institution, altså en gruppe af pædagoger og børn, som de skal samskabe med.

Det er en del af konteksten for pilotprojektet, at mediebilledet har ændret sig markant de seneste år. De mobile enheder, særligt tablets og hermed også digital kommunikation, er blevet en del af selv helt små børns hverdagsliv. Når mediebilledet ændrer sig, åbenbarer sig et socialt vakuum. Vi mangler normer for, hvordan vi skal gebærde os i den nye virkelighed, og den mangel på normer sætter sig som usikkerhed både i den pædagogiske praksis og på pædagoguddannelsen. Vi ved simpelthen ikke helt, hvordan vi skal integrere det ændrede mediebillede hverken i uddannelsen eller i professionen.

Ifølge Tække og Paulsen er der to typiske reaktioner, når man som pædagog/lærer rammes af den usikkerhed, der følger et ændret mediebillede. Automatreaktionerne er to ekstremer: forbud eller ligegyldighed. (Tække og Paulsen 2014). De to automatreaktioner ser vi netop nu ved mange pædagogstuderende og i mange dagtilbud. Enten er man krøbet i flyverskjul og håber, at det der med de nye medier går over af sig selv igen. Eller også reagerer man ved at værne sig og uddele forbud og restriktioner. Problemet er, at hverken ligegyldighed eller forbud hjælper os, når vi skal finde ud af, hvordan vi meningsfuldt kan bruge de nye medier i dagtilbuddets hverdagsliv. Derfor er der brug for eksperimenter og pilotprojekter både på pædagoguddannelsen og i praksis, og derfor giver det mening med samskabelse mellem uddannelsen og praksis på netop dette felt.

Samskabelsen i pilotprojektet kan tage form af en fortælling i bred forstand, og bloggen åbner op for, at der kan anvendes mangfoldige, digitale udtryksformer eksempelvis lydfiler, videoer, fotos, tegninger, tekst, animationer og mixede genrer. Bloggen gør det desuden nemt for både de studerende selv, deres medstuderende, vejlederen og deltagerne fra professionen at kommunikere omkring hvert enkelt indlæg gennem den indbyggede kommentarfunktion. Vigtigt er det, at der er tale om en samskabelsesproces, som vores studerende skal facilitere. Hvert bidrag fra de studerende skal altså lægge op til et bidrag fra børn og pædagoger i institutionen, og de studerende må derefter medtænke institutionens bidrag i deres eget næste bidrag til fortællingen. Teoretisk er denne del af pilotprojektet blandt andet inspireret af Klaus Thestrups mediepædagogiske forskning om ”det eksperimenterende fællesskab”.

Samskabelsesprocessen skal bidrage til medborgerskab og demokratisk dannelse. De studerende må derfor forholde sig til, hvad medborgerskab og demokratisk dannelse betyder for netop den målgruppe, der er deres samskabelsespartnere. De må ligeledes forholde sig til og gennem den digitale kommunikation på bloggen afprøve, hvordan de kan skabe/facilitere et fortælleunivers/en ramme om samskabelsen, hvor medborgerskab og demokratisk dannelse kan tematiseres på en meningsfyldt måde for netop deres samskabelsespartnere.

StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/12/15

Keywords

  • professional didactics
  • digitalization
  • educational science studies