Project Details

Description

Hvad kendetegner EUD elevers digitale mindset?

I dette forskningsprojekt sættes fokus på elevernes digitale mindset.
Det digitale mindset defineres her som dispositioner, der både afspejler elevernes holdninger og kompetencer til at handle på og ibrugtage digitale løsninger som en del af deres professionelle ageren inden for deres fremtidige erhverv.

Gennem en række strukturerede interviews præsenteres eleverne for en eksemplarisk case og tilhørende kvalitative spørgsmål. Spørgsmålene udarbejdes på bagrund af en række tværgående analysekategorier, der er gældende på tværs af de implicerede fagretninger.

Interviewene kondenseres efterfølgende og der afsøges mulige mønstre, med henblik på at sammenligne de fundne resultater i forhold til projektets definition af mindset og delformålet: At styrke elevernes digitale kompetencer og bibringe dem et digitalt mindset, så de kan begå sig og bidrage til den digitale udvikling i deres fremtidige erhverv.

I det omfang det er muligt, kan forskningsprojektet bidrage til at udlede en række anbefalinger for fremtidig praksis, i forhold til styrkelsen af det digitale mindset i erhvervsuddannelserne.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2130/06/22

Keywords

  • digitalization