Project Details

Description

Dimittenders oplevelser af betydningen af deltagelse i Studentervæksthus aktiviteter for deres valg og karriereforløb efter endt uddannelse

Baggrund
Viden om, hvad der kommer ud af de mange forskellige aktiviteter, der foregår i VIAs Studentervæksthuse (STV), er meget begrænset. De systematiske evalueringer eller dataopsamlinger er indtil videre foregået inden for et yderst smalt (kvantitativt) felt: antal af CVR numre samt 20 timers forløb, dvs. hvor mange studerende, som har deltaget i workshopsforløb berammet til 20 timer og derover. Disse data omhandler udelukkende studieaktiviteter, og er uden fokus på, hvad der sker efter endt uddannelse, når dimittenderne skal etablere sig i det eksisterende arbejdsmarked eller selv starte virksomhed og i det hele taget agere i de valg og muligheder, som livet giver på det personlige og private plan. Det er efter endt uddannelse, at den langsigtede betydning af tilknytningen til STV kan være særlig interessant at undersøge.

Aktiviteterne i STV er mangeartede med fokus på både personlig og professionsfaglig udvikling. Målet med aktiviteterne er at udvikle de studerendes innovative og entreprenørielle mindset, så de får kompetencer, de kan anvende i eksisterende stillinger (intraprenørielle kompetencer) til at skabe nytænkning og udvikling eller anvende til at starte egne virksomheder (entreprenørielle kompetencer). Vi formoder, at de forskellige aktiviteter for studerende i STV har en eller anden form for betydning for deres virke og karriereforløb efter endt uddannelse, men det er ikke undersøgt grundigt eller systematisk, hverken med kvantitative eller kvalitative metoder.

Vi formoder, at betydningen af aktiviteterne i STV kan være flere, fx:
- Dimittenderne foretager andre valg og ser andre muligheder fagligt og/eller personligt end prototypen på den ”almindelige studerende”
- Dimittenderne har en anden tilgang til deres fag – bruger innovative og entreprenørielle kompetencer ind i deres faglighed
- Dimittenderne har startet Startups/etableret eget firma eller har ideer/lyst til dette, men ikke effektueret det endnu

Formål
Formålet er at undersøge, hvad de studerende oplever, at de har fået ud af deres tilknytning til STV under studierne, og hvilken betydning de oplever dette har haft for deres faglige og personlige valg efter dimission.
StatusActive
Effective start/end date04/01/2131/12/21

Keywords

  • education, professions and jobs