Distance Learning through Play

Project Details

Description

Distance Learning through Play er et udviklingsprojekt, der både skal samle de gode eksempler og materialer skabt under coronalukningen i folkeskolen forår 2020 samt udvikle nye digitale formater, der kan understøtte kreativitet, samarbejde og lærende fællesskaber – nogle af de kvaliteter, som måske har sværere vilkår online og på afstand.
Projektet har en eksplorativ tilgang, hvor lærere inviteres ind i et digitalt fællesskab omkring undersøgelse af, hvad god digitalt understøttet undervisning med en legende tilgang er. En del af projektet er et fælles digitalt community, hvor lærere ud over at få inspiration og adgang til online undervisningsmaterialer får mulighed for at netværke og vidensdele. Projektet er støttet af LEGO Fonden.
Short titleDLtP
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2030/06/21

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • Media, communication and languages
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.