Dogmeforelæsning

  Project Details

  Description

  I foråret 2013 deltog jeg i et innovationsforløb på min arbejdsplads Professionshøjskolen Metropol, med formålet at nytænke forelæsninger. Denne video skildrer processen, til og med første prototype.
  StatusFinished
  Effective start/end date04/03/1331/05/13

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.