Dokumentanalyse og brug af fagportal til Teknologiforståelse

Project Details

Description


Dette projekt analyserer det didaktiske design og det didaktiske potentiale i Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse. Desuden gennemføres observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere.

Projektdeltagere: Louis Køhrsen, Maria Møller og Stig Toke Gissel

Teknologiforståelse
Et af de tre fokuspunkter for Læremiddel.dks forskningsprogram 1 er teknologiforståelse, hvor Læremiddel.dk stiller skarpt på folkeskolens nye faglighed. I dette projekt undersøges derfor et af de mere interessante bud på læremidler til det nye fag, nemlig Gyldendals fagportal for Teknologiforståelse.

Projektets elementer:
•Evt. kortlægning af eksisterende, innovative løsninger på design af læremidler rettet mod denne faglighed og forskningsartikler, der undersøger brug og/eller outcome af at anvende dem
•Dokumentstudie af fagportalen ”Teknologiforståelse” med brug af analysemodeller til didaktiske læremidler og forskning om læreres brug af læremidler med henblik på at afdække det didaktiske potentiale i læremidlet samt de krav, det stiller til læreren som aktiv didaktisk designer
•Observationer af læremidlet i brug og interviews med lærere
•Dataanalyse
•Forskningsartikel
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2002/07/21