Dokumentation af socialpædagogisk praksis

Project Details

Description

Et projekt hvor der sættes fokus på, hvordan man med udgangspunkt i praksis kan koble styring, dokumentation og udvikling af praksis på en meningsfuld måde. Projektet spiller således direkte ind i vores FoU-prioritet. Projektet er et samarbejde mellem Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, Center for Pædagogik og Bedre Praksis ApS.”

Projektet undersøger med udgangspunkt i praksis, hvordan man kan arbejde med dokumentation på det specialiserede socialområde. Området er kendetegnet ved en meget specialiseret indsats, som gør det svært at definere kvalitetsstandarder, hvilket er en problemstilling som ses på tværs af områder i den offentlige sektor. Projektet giver viden om, hvordan denne problemstilling kan håndteres i praksis.

Projektet tager udgangspunkt i, hvordan man ved hjælp dokumentation og vidensdeling kan kvalificere det pædagogiske arbejde på det specialiserede socialområde. Hvordan man med dokumentation kan styre, effektivisere og kvalificere det socialpædagogiske arbejde, og hvordan samarbejde mellem forskelligartede specialiserede institutioner på området kan skabe det bedste udgangspunkt for den ydelse, som den enkelte borger modtager. Projektet arbejder med inddragelsesprocesser og forandring på flere niveauer for at skabe det bedste grundlag for forankring og ejerskab over processen mod en bedre dokumentationspraksis.

Centrale spørgsmål der reflekteres over i projektet er:

I hvilken grad kan de enkelte tilbud udvikle egne dokumentationspraksisser?

Hvordan støttes tilbud bedst muligt i implementering af dokumentation?

I hvilken grad - og hvordan skaber dokumentationen kvalitet for borgeren?

Hvordan kan dokumentation yderligere støtte samarbejdet mellem forskellige grupper: medarbejder - borger, medarbejder - sagsbehandler, tilbud - region, kommune - region?

Kernen i arbejdet er således at udvikle en meningsfuld dokumentation der kan udvikle kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde i et samarbejde mellem de forskellige aktører. Dette skal ske gennem en udvikling af de værktøjer man anvender til at dokumentere praksis samt den måde arbejdet med dokumentering organiseres og ledes. Tre af de centrale målgrupper for projektet er derfor brugere, medarbejdere og ledelsen. Derudover skal projektet bidrage til gennemsigtighed og viden om kvaliteten af de specifikke tilbud.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/1701/02/19

Collaborative partners

  • (lead)
  • Region Sjælland (Project partner)

Keywords

  • skill development
  • special needs education
  • out-of-home placement

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.