Dramaturgi i streamingens tidsalder

Project Details

Description

Siden Netflix i 2014 gjorde sit indtog i Danmark, er streamingen vokset med en voldsom hast. Der er kommet nye streamingtjenester til, DR har omlagt både deres organisation og deres kanaler med henblik på øget streaming.

DR’s seneste undersøgelse, Medieudviklingen 2021, viser, at antallet af brugere der streamer DR’s tv-indhold minimum én gang ugentligt, siden 2020 er steget fra 41% til 53%.

Streamingen har både ført til større konkurrence og større diversitet, således at der på den ene side er øget konkurrence og kamp om opmærksomheden, men også plads til indhold med små målgrupper og med fordybelsen som mål.

Gennem analyse af indholdscases og interviews med indholdsansvarlige (tilrettelæggere, klippere, redaktører og producenter) vil vi undersøge:

-Hvordan det påvirker dramaturgien i faktafortællinger, at streamingen fylder mere og mere?

-Hvad de producerende kræfter bag programmer tænker om de ændrede betingelser og hvordan det konkret påvirker beslutningerne i de tre produktionsfaser (præproduktion, produktion og postproduktion)?

Vi vil udvælge 4-8 cases (tv-programmer, dokumentarserier og lign.) og kombinere dramaturgiske analyser med kvalitative interviews om de konkrete programmer, for at svare på ovenstående spørgsmål.

Projektet står på skuldrene af tidligere undersøgelsesprojekter og analyser fra deltagerne i såvel dramaturgi, mediemarkedets udvikling og brugeradfærd.

Der savnes konkret viden, om hvordan streamingen påvirker faktafortællingers dramaturgi – og de beslutningsprocesser der indgår i de professionelle indholdsansvarliges arbejde.
For kommende dimittender fra medie- og kommunikationsuddannelserne, er det vigtigt at kende principperne for, hvordan der bedst fortælles i de nye medieuniverser.
Det er også vigtigt, at diskussioner og udvikling blandt indholdsproducenter, kan basere sig på konkret viden og analyser.
Selvom udviklingen må forventes at gå hurtigt, søger projektet at svare på spørgsmålene med blik for den historiske kontekst og i en søgen efter de principper, der styrer indholdsskabelsen. Vi forventer derfor, at resultaterne vil være relevante i længere tid.

Key findings

Projektet vil på den ene side give indsigt og viden om de tanker og diskussioner, der foregår blandt indholdsproducenter, og på den anden side kunne pege på, hvilke konkrete dramaturgiske konstruktioner aktuelle faktafortællinger gør brug af.

Vi forventer således, at projektet vil:
- Give en indsigt i, hvordan de store forandringer der sker i distributionen og konsumeringen af medieindhold i disse år påvirker tænkning, diskussioner og arbejdsprocesser blandt indholdsproducenterne.
- Belyse i hvilken grad der foregår et fortællemæssigt paradigmeskift eller hvorvidt udviklingen ligger i naturlig forlængelse af tidligere praksis.
- Kunne nuancere en diskurs vi ser, om at svaret på kampen om opmærksomhed er større hastighed og ”intensitet”.
- Give en forståelse for den diversitet i indholdsudbuddet, som streaming og digitalisering også har medført.

Projektet vil således kunne bidrage til:
- den videre forskningsmæssige aktivitet på området,
- undervisningen af kommende indholdsproducenter,
- diskussioner og videreudvikling af praksis i produktionsmiljøerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/2331/03/24

Keywords

  • television