Drenges og pigers forskellige læringsforudsætninger i relation til udvikling af innovative læringsmiljøer

 • Christensen, Ole (Co-researcher)

  Project Details

  Description

  På Dyssegårdsskolen (Gentofte kommune) er vi opmærksomme på drenge og pigers forskellige tilgange til læring, og vi ønsker derfor at udvikle, afprøve og understøtte innovative læringsformer og miljøer, der tilgodeser drenge og pigers måder at lære på. Konkret vil vi undersøge om Vidensbrønden, et interaktivt læringsgulv, kan fremme udvikling af nye læringsstrategier gennem kinæstetisk og social læring - det vil sige kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse. Dette projekt understøtter skolens arbejde i relation til Gentofte kommunes Vision 2020: Læring Uden Grænser'.
  Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
  Projektet er nyskabende og interessant, da det ønsker at undersøge og udfordre, om Vidensbrønden kan være et værktøj til at imødekomme især drengenes faglige udfordringer. Vidensbrønde er et kendt interaktivt læringsspil på en del skoler, og der er ikke tidligere lavet projekter med forskning på faglig læring ved brug af læringsspillet. Ved fremsendelse af en egentlig projektansøgning i 2012 bør kønsperspektivet være beskrevet og udfoldet yderligere, da den primære målgruppe er drengene. Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser opfyldes: Det er en forudsætning for bevillingen, at der knyttes en forsker til et evt. egentligt projekt.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/1201/01/14