Project Details

Description

VIAs eksperter indenfor bæredygtig udvikling, innovation og entreprenørskab formidler deres viden på e-læringsplatformen Bæredygtig udvikling.
Short titleBæredygtig udvikling
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2030/06/21

Keywords

  • skill development
  • innovation
  • sustainability

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.