Education and community action to empower vulnerable citizens and improve health

Project Details

Description

Projekt EduCom4Health er et fireårigt projekt, der, i et ikke tidligere set samarbejde mellem to kommuner (Guldborgsund og København-Tingbjerg), to professionshøjskoler (Absalon og Københavns Professionshøjskole) og to Steno Centre (Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Copenhagen), vil udvikle, implementere og udbrede nye tilgange til mødesteder for borgere i sårbare positioner. Videre vil partnerskabet udvikle og beskrive kompetencerne hos sundheds- og socialfagligt personale til at møde borgere i sårbare positioner og omsætte disse til undervisningsmateriale på de to professionshøjskoler.
Guldborgsund og København-Tingbjerg er valgt som interventionssteder, da de repræsenterer to danske regioner, og kan ses som repræsenterede land og by. De to Steno Centre vil, sammen med de to kommuner, sikre den sundhedsfaglige kvalitet, og de to professionshøjskoler vil sikre den direkte indlejring i praksis og den daglige undervisning, der foregår på de to institutioner. Der er således en tæt kobling mellem teori, praksis og undervisning samt formidling i projektet.
De to professionshøjskoler og de to Steno Centre er garant for den videnskabelige kvalitet i projektet, ligesom den videnskabelige kvalitet understøttes af, at videnskabeligt personale på professorniveau er tilknyttet projektet. Steno Diabetes Center Sjælland har endelig som selvstændig og specifik opgave at adressere sygdom og helbred hos sårbare borgere.

Key findings

Konkrete leverancer i projektet vil bl.a. være:
• Øget sundhed og trivsel hos sårbare borgere
• Øget kompetence blandt sundheds- og socialfagligt personale i Guldborgsund og København-Tingbjerg til at møde borgere i sårbare positioner
• En generisk model for mødet og mødesteder, der kan anvendes i andre kommuner
• Et post-graduat træningsmodul, der kan anvendes på professionshøjskolerne
• Et pre-graduat træningsmodul, der kan anvendes på professionshøjskolerne
• Konferencepræsentationer og videnskabelige publikationer
AcronymEduCom4Health
StatusActive
Effective start/end date01/03/2301/03/24

Collaborative partners

  • Steno Diabetes Center Sjælland (Project partner) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.