Effekten af ernærings- og træningsintervention til bedring af ernæringsstatus og funktionsniveau hos underernærede dialysepatienter

Project Details

Description

Projektet er et pilotinterventionsprojekt. I projektet undersøges effekten af en ny flerstrenget intervention mhp. senere brug af samme intervention i større studie.
For at afdække forsøgsdeltagernes oplevelse af deltagelsen i studiet samt afdække faktorer af betydning for gennemførsel af interventionen, gennemføres interview med forsøgsdeltagere. Disse interviews bliver basis for en kvalitativ analyse af mulighederne for at gennemføre et større studieset-up med ernæringsintervention på dialysepatienter.
StatusActive
Effective start/end date03/01/2220/12/24

Collaborative partners

  • Regionshospitalet Gødstrup (lead)

Keywords

  • disease, health science and nursing