Effekter på patienttilfredshed og energi- og proteinindtag ved indførelse af fritvalgsmenukonceptet på sygehuse i Region Sjælland.

  • Allenberg, Kurt (Co-researcher)
  • Bailey, Pia Snitkjær (Co-researcher)
  • Dynesen, Anja Weirsøe (Principle researcher)
  • Andreasen, Line Stripp (Co-researcher)

Project Details

Description

Projekt 'Fritvalgsmenuen' har til formål at evaluere et nyt måltidskoncept på Region Sjællands sygehuse. Konceptet er kendetegnet ved at patienterne frit kan bestille fra et menukort 24 timer i døgnet. Maden fremstilles centralt og opvarmes i mikrobølgeovn på afdelingerne ved bestilling. Fritvalgsmenuen' står i kontrast til det traditionelle måltidskoncept, hvor der er et mindre udvalg af retter, som serveres inden for faste spisetider og hvor maden tilberedes, holdes varm, transporteres til afdelingerne og serveres fra en buffet.
I projektet måles på protein- og energiindtag samt på brugertilfredshed før og efter implementering af det nye måltidskoncept. Beregninger af energi- og proteinindtag baseres på visuelle vurderinger af tallerken indhold før og efter måltiderne, og tilfredshed bestemmes ved spørgeskema og interview procedurer.
Projektet inddeles i tre perioder:
- design og metodeoptimering samt medarbejder træning i foråret 2018
- Forsøgsgang med traditionelt måltidskoncept i efteråret 2018
- Forsøgsgang med fritvalgsmenu samt analyser og afrapportering midt 2020
Et yderligere formål er at give mulighed for at dette projekt kan knyttes til undervisningen på Ernærings- og sundhedsuddannelsen, samt at der kan involveres studerende i praktikperioder i uddannelsesforløbet og i forbindelse med afsluttende bachelorforløb.
Short titleFritvalgsmenu
AcronymFVM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1830/06/21

Keywords

  • health, nutrition and quality of life

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.