Effekter på patienttilfredshed og energi- og proteinindtag ved indførelse af fritvalgsmenukonceptet på sygehuse i Region Sjælland.

  • Allenberg, Kurt (Co-researcher)
  • Bailey, Pia Snitkjær (Co-researcher)
  • Dynesen, Anja Weirsøe (Principle researcher)
  • Andreasen, Line Stripp (Co-researcher)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Food Science