Effektmåling af hverdagsaktiviteter på borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) ved brugen af HOT iltapparat (foreløbig titel)

Project Details

Layman's description

Det at behandle i hjemmet - Hjemmebehandling og herigennem fokus på forbedret hverdagsliv for kronisk syge borgere er et centralt og aktuelt emne, som er i konstant udvikling. Der udvikles i stigene omfang nye teknologier, metoder og processer, som skal forbedre hverdagslivet for borgeren gennem hjemmebehandling.
Dette peger på nye behov for afdækning af viden om hverdagslivet for borgere med kronisk sygdom (og deres pårørende) samt eventuelle ændringer/forbedringer i aktivitetsniveauet i hjemmet og mere generelt viden om borgerens oplevelse af livskvalitet.

Firmaet O2matic ApS har i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Sjælland udviklet et automatisk iltbehandlingssystem til lungepatienter på hospitaler. (https://o2matic.com/) virksomheden er i skrivende stund ved at videreudvikle apparatet til hjemmeiltbehandling. Dette samarbejde foregår mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Medical Danmark A/S Professionshøjskolen Absalon, Forskningsgruppen Palliation og Hverdagsliv og O2matic ApS. Projektet er støttet af Innovationsfonden.

I forbindelse med udvikling og test af det nye HOT ilt-apparat bliver der behov for undersøgelser af, om og i så fald på hvilken måde borgere med KOL opnår højere eller lavere aktivitetsniveau efter installationen af HOT hjemmeilt-apparat. Derudover er det centralt at undersøge, hvordan borgere med KOL lever og oplever hverdagen når teknologien flytter hjem.

Projektet designes som et kohorte-studie ift. borgernes oplevelser og hverdagsliv samt aktivitetsniveau før og efter HOT installation i hjemmet ved hjælp af det ergoterapeutiske værktøj AMPS (Assessment of Motor and Process Skills), som anvendes til at vurdere kvaliteten af borgerens/patientens daglige og personlige aktiviteter.
StatusFinished
Effective start/end date30/09/1930/06/21

Collaborative partners

  • O2Matic aps (Project partner) (lead)
  • Copenhagen University Hospital - Hvidovre
  • Næstved Sygehus