Effektmåling af hverdagsaktiviteter på borgere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) ved brugen af HOT iltapparat (foreløbig titel)

Search results