Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Project Details

Description

En af de mest markante udfordringer, som lærere møder, er en øget mangfoldighed i elevgruppen. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen.
Projektets formål er at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer, bl.a. begrundet i specifikke læsevanskeligheder, opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at indfri skolens faglige læringskrav.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1331/12/13

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • The Danish University of Education (Project partner)
  • University College South Denmark (Project partner)
  • University College Capital (Project partner)
  • Undervisningsministeriet (Project partner)

Keywords

  • differentiated instruction