Project Details

Description

Forskningsprojektet "Eksperimenterende didaktiske initiativer i læreruddannelsen - analyseret i et professionsdidaktisk perspektiv" benytter sig af en sekventiel teoretisk og empirisk undersøgelse. Først er der blevet afholdt workshops med aktører fra de fem initiativer, der udgør genstanden for analysen. Disse er Playful Learning, Teknologiforståelse, Innovation og Entreprenørskab, Engineering i skolen samt Makerspaces/ maker-didaktik. Derefter er der - med afsæt i professionsdidaktisk forskningslitteratur - foretaget en dokumentanalyse af centrale dokumenter, der ligger til grund for de fem nationale initiativer. Endelig gennemføres et validerende fokusgruppeinterview med en repræsentant fra hvert af initiativerne. Fokusgruppen er sammensat, så læreruddannerne repræsenterer diversitet i fag og erfaring.
Analyser i projektet er guidet af følgende forskningsspørgsmål:
• Hvilke forskelle og ligheder er der mellem initiativerne, i relation til vejen fra nationalt initiativ og ind i læreruddannelsernes praksis?
• På hvilke måder adresserer initiativerne eksperimenterende arbejdsformer og udfordringen med at fremme lærerstuderendes professionelle agency?
• Hvilke udfordringer og potentialer rummer initiativerne i forhold til udviklingen af professionsdidaktik på en læreruddannelse?

Den komparative analyse har ført til identificering af en række forskelle mellem initiativerne, bl.a. knyttet til det emancipatoriske perspektiv, der vægtes i nogle af initiativerne, til værdiskabelse som drivkraft i læring og til graden af lærerstyring. Disse forskelle diskuteres i en rapport (se publikation) med reference til teori og begreber omhandlende læreres og lærerstuderendes professionelle agency (Biesta et al., 2017; Jääskelä et al., 2020). Desuden henvises til Clemans et al. (2017), der fremhæver en række pointer ift. læreres agency, med den professionelle erfaring som omdrejningspunkt.

Layman's description

Projektet undersøger potentialer og udfordringer i forbindelse med nationale didaktiske initiativer, der finder vej ind i læreruddannelsen. Initiativerne har det til fælles, at de vægter eksperimenterende og innovative tilgange til undervisning og læring, hvor den studerendes frihed og selvstændige initiativ (studentercentreret læring) vægtes højt.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/1901/10/21

Keywords

  • teacher education
  • professional didactics
  • innovation and entrepreneurship