Elektronisk patientjournal 2.0 - implementering

Project Details

Description

Udviklingsprojektets hensigt er at implementere den elektroniske patientjournal i undervisningen i færdighedslaboratoriet og/eller undervisning omhandlende dokumentation og kvalitetssikring i sygeplejen.
Formålet med udviklingsprojektet er, at sygeplejestuderende opnår viden om anvendelse af elektronisk dokumentation i patient/praksisnære situationer og træner færdigheder heri i sygeplejeuddannelsens teoretiske moduler. Den elektroniske patientjournal vil give de studerende mulighed for at træne observation, analyse, vurdering, fastsættelse af sygeplejediagnoser, mål og handlinger samt dokumentation og evaluering af sygeplejen. Anvendelsen af den elektroniske patientjournal i undervisningen vil medvirke til, at sygeplejerskestuderende opøver viden om og færdigheder i at anvende elektroniske omsorgs- og dokumentationssystemer i praksis i uddannelsens teoretiske moduler.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1401/12/15

Collaborative partners

  • (lead)
  • Datamatikeruddannelsen (Project partner)