Elevinddragelse og ungemiljø i STU skolens sociale praksisser

Project Details

Description

I den nye politiske aftale om STU pointeres det, at uddannelsen skal være en del af et aktivt ungdomsmiljø på STU-skolen, og at de unge i højere grad skal inddrages i dette.
I forskningsprojektet undersøger vi, hvordan STU-skolens sociale praksisser fremmer eller begrænser de unges mulighed for at skabe/være medskabere af et aktivt ungdomsmiljø.
Vi baserer vores dataindsamling på deltagende observation, og elevinterviews med afsæt i de unges fotos fra ungdomsmiljøet på skolen.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2331/12/24