Project Details

Description

Forskningssamarbejde i regi af det i Berlin funderede skoleudviklingsprojekt EMS. Tre forskellige Berlin skoler er tilknyttet med en intensiv indsats over tid, hvor skolens personale og ledelse er på uddannelse i - og lokalt sætter indsatser i gang med fokus på relationskompetence mm. Indsatsen og tilgangen til at arbejde med relationer i en helskole-indsats er blandt andet inspireret af tidligere danske indsatser. Til projektet er tilknyttet følgeforskning, hvor der både arbejdes med kvantitative pre, post og follow up data (+ tre kontrolskoler) og med multiple kvalitative data. Universitetet i Heidelberg leder følgeforskningen men programmet indgår i forskningssamarbejdet i projektet (i mindre omfang).
AcronymEMS
StatusActive
Effective start/end date01/01/2001/11/25

Collaborative partners

  • Empathie macht Schule – gebe e.V. (lead)
  • Heidelberg University

Keywords

  • learning, educational science and teaching

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.