Project Details

Description

Projekts overordnede mål er at øge udsatte børn og unges mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer – ikke mindst øge muligheden for, at de kan få en god skolegang og den bedst mulige uddannelse

Layman's description

projekts overordnede mål er at øge udsatte børn og unges mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer – ikke mindst øge muligheden for, at de kan få en god skolegang og den bedst mulige uddannelse
Short titleEn bedre børnefaglig undersøgelse
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2001/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.