Project Details

Description

Metropol har igennem Projekt Offentlig-Privat Alliance, OPALL, taget initiativ til et brugerdrevent innovationsforløb med det formål at udvikle nye løsninger til forebyggelse og rehabilitering af veteraner med PTSD.
StatusActive
Effective start/end date01/05/13 → …

Collaborative partners

  • (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.