En eksperimentel afprøvning i praksis af ”Den digitale patientmappe” – design afprøvning, evaluering, analyse og forbedring

  • Duus, Lene (Co-researcher)
  • Christensen, Ove (Co-researcher)
  • Petersen, Trine Brun (Co-researcher)

Project Details

Description

Mit projekt kan betragtes som et supplement til et større projekt, hvor jeg i min praksis eksperimenterer med implementering af den digitale patientmappe på forskelligvis med henblik på øget patient empowerment.
Eksperimentet involverer en audiovisuel optager i form af smartphone eller tablet, som terapeuten bruger under seancen med patienten. Denne optager er trådløst forbundet med nettet, hvorved terapeuten kan synkront med behandlingen kan lagre video, lyd, billede. Terapeuten laver som en del af diagnosticering og behandling løbende optagelser med patienten, der eksempelvis viser patientens bevægelse ved opstart (baseline) og senere (effekt af behandling; progression) samt optagelser af hjemmeøvelser.
Som en del af behandlingen kan terapeuten vise patienten optagelserne, hvilket udgør et grundlag for en snak med patienten om, hvad patienten kan gøre anderledes (holdning, øvelse) for at sikre hurtigere effekt af behandling eller undgår årsag til evt. belastningsskader.Desuden lagres journalnotater i mappen.
Når patienten ikke er i klinikken, kan patienten tilgå mappen og få repeteret de vigtigste informationer fra seancen. Patienten kan se videooptagelse af sig selv gennemføre de øvelser, der indgår i behandlingen.
Eksemplet åbner for en tovejskommunikation, hvor patienten løbende kan lægge informationer ind om egen træning, øvelser, registreringer af tilstand, målinger (eksempelvis puls ved belastning). Disse informationer vil terapeuten have direkte adgang til, hvorved hele patientforløbet bliver mere præcist registreret og dokumenteret.

Mit mål med denne eksperimenterende praksis er højere patient empowerment. Resultaterne peger i retning af at patienter gennem brug af den digitalepatoentmappe får en øget handleevne, kontrol og ejerskab af behandlingsmetode og dermed en udvikling af deres ressourcer, således at de bliver i stand til bedre at bedømme og sortere information og handle på baggrund heraf og desuden selv være medspiller i forhold til egen behandling i klinikken og i dagligdagen. Patientmappen giver mulighed for at målrette kommunikationen efter patients ressourcer.
StatusFinished
Effective start/end date27/05/1118/03/12