An explorative researchproject on users (pregnant women andtheir partners) and midwives experiences of midwife consultations in antenatal care

Project Details

Description

A two-part study. First, the midwifes' experiences with maintaining pregnancy consultations in Danish antenatal care were explored through individual interviews and focus-group interviews. Second, pregnant women and their partners' experiences as users of Danish antenatal care were examined through individual interviews.

Layman's description

Undersøger tilrettelæggelsen af svangreomsorgen og indholdet i jordemoderkonsultationer. Er brugerne tilfredse med tilrettelæggelsen af graviditetsundersøgelser hos almen praksis og jordemødre i regionen? og føler jordemødre at de har muligheder og kompetencer til at varetage sundhedsfremmende og risikoopsporende jordemoderkonsultationer? Resultaterne fra undersøgelsen skal bidrage til et billede af hvordan kvaliteten i svangreomsorgen og jordemoderkonsultationer kan løftes og eventuelt kan tilrettelægges anderledes.
Short titleBæredygtig svangreomsorg
StatusFinished
Effective start/end date09/10/1831/12/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.