En innovativ tilgang til etablering af et nyt miljø for børns udvikling, leg og læring i differentierede fællesskaber

Project Details

Description

I maj 2015 åbner en ny daginstitution i Viborg kommune, som indebærer en sammenlægning af 4 daginstitutioner og 1 specialgruppe. Den nye institution kommer til at rumme 300 børn, fordelt på ca. 80 vuggestuebørn, ca. 210 børnehavebørn og 8 børn med autisme i en skærmet afdeling. Med flytningen fra de gamle institutioner og etableringen af et helt nyt hus, opstår nye muligheder for at sætte fokus på de fysiske rum og steder, der skal skabes.
Institutionens etablering, kræver en bevidsthed om det fysiske rum og steds regulerende funktion i forhold til pædagogens syn på børnenes adfærd, så man undgår at fastholde bestemte børnesyn og organiseringslogikker, der ønskes at stille disse til forhandling og refleksion i personalegruppen og blandt børnene.
I den nye institution i Viborg kommune ønskes, at der tænkes nyt i forhold til at etablere de nye rammer. Det nye i denne sammenhæng er, at sætte fokus på at inddrage børnenes måde at bruge rummene som et udgangspunkt, for at indrette det nye miljø. Den praktiske udfordring er:

Hvordan etableres et nyt fysisk institutionsmiljø, hvor de voksnes organisering af barndommen udfordres og der tages højde for børns måde at skabe symboler og betydning på i deres hverdagsliv?

Der arbejdes undersøgende og innovativt med denne proces i et samarbedje mellem undervisere og studerende fra VIA UC, samt ledere og personale fra Viborg kommune.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1431/12/14