Project Details

Description

Hvilken betydning har de studerendes engagement og brug af feedback og vejledning på deres oplevelser af kvalitet i uddannelsen?

Layman's description

Et projekt, som undersøger studerendes oplevelse af, hvad der kan fremme deres sociale og faglig engagement og derved formodentlig øge fastholdelse af studerende.
StatusFinished
Effective start/end date02/01/1731/12/18

Keywords

  • professional bachelor programmes

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.