Project Details

Description

Efter politiske udmeldinger om intentioner for grundskolens afgangsprøver i engelsk står det klart, at store forandringer for afprøvningen af grundskoleelevers engelskfaglighed er på vej. Dette sker i et år, hvor den skriftlige prøve i sig selv er genstand for forandringer. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet implementerer et nyt tekstfelt til skriftlig fremstilling i fremmedsprogsfagenes skriftlige afgangsprøver for alle grundskoler i skoleåret 2024/2025. Feltet har til formål at imødekomme udfordringer med utilsigtet og tilsigtet snyd i skriftlig fremstilling via hjælpefunktioner, oversættelsesprogrammer og kunstig intelligens. Dette projekt følger den frivillige indfasningsperiode for det nye tekstfelt i afgangsprøverne for engelsk sommer 2024. Projektet undersøger engelsklæreres holdninger til og praktiske håndtering af tekstfeltet for at blive klogere på forståelser og overbevisninger vedrørende tekstfeltet, samt hvilke didaktiske indflydelser tekstfeltet kan få. Denne undersøgelse tager projektet således som en case i denne brydningstid for faget i håb om at kunne bidrage til mere overordnede forståelser af, hvor grundskolens engelskfag kan være på vej hen politisk og fagdidaktisk.
StatusActive
Effective start/end date01/02/2431/12/24

Keywords

  • teachers